Hopp til navigasjonHopp til innhold

Om oss

Personvernerklæring

PERSONVERNERKLÆRING FOR VENDANOR AS
Behandlingsansvarlig

Vendanor AS, ved daglig leder, er ansvarlig for behandling av personopplysninger for:

  • Ansatte og innleid personell
  • Kontaktopplysninger til kunder, referanser, leverandører og andre som vanligvis er offentlig tilgjengelig
  • Kandidater til fremtidige stillinger


Formålet med behandlingen av personopplysningene

Vendanor AS innhenter og lagrer personopplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne utøve nødvendig dialog med og oppfylle våre forpliktelser overfor kunder, leverandører og ansatte.

Det er frivillig å oppgi personopplysninger ved henvendelse pr mail eller telefon. Vi bruker personopplysningene for å kunne gi tilbakemeldinger til den som tar kontakt med oss. For at vi skal kunne sende e-post til rett person, må de som henvender seg til Vendanor AS registrere navn og e-post adresse.

Rettslig grunnlag

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn og lagres personopplysninger, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Erklæringens rettslige grunnlag er nedfelt i personopplysningsloven og GDPR (General Data Protection Regulation).

Har du spørsmål rundt dine rettigheter i forbindelse med personvern i Vendanor AS, kontakt daglig leder via e-post på hw@vendanor.com.

Hvilke personopplysninger blir behandlet
Kunder og Leverandører

Vendanor AS behandler personopplysninger om kunder og leverandører i sine systemer.

Det registreres nødvendige opplysninger for at kunde- og leverandørforholdet skal kunne utøves, herunder nødvendige opplysninger for å gjennomføre korrespondanse, betaling, fakturering og levering.

Ansatte

Vendanor AS behandler personopplysninger om sine ansatte i sine systemer. Dette for å kunne administrere lønn og personalansvar. Det registreres nødvendige opplysninger for arbeidsforholdet og for utbetaling av lønn.

Opplysninger om de ansatte innhentes fra de ansatte selv og utleveres kun i forbindelse med lønnsutbetalinger og andre lovpliktige utleveringer. Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven. Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområde regnes å være offentlige opplysninger og kan publiseres.

Hvor får vi personopplysningene fra

Personopplysninger knyttet til kunder og leverandører innhentes ved etablering av kunde/ leverandørforhold i den utstrekning de er nødvendige for å utføre avtaleforhold mellom Vendanor AS og kunde/ leverandører.  Opplysninger innhentes direkte fra kunde/ leverandør pr e-post, telefon eller ved direkte kontakt.

Angående personopplysninger knyttet til ansatte i bedriften innhentes opplysninger som er nødvendige og lovpålagte i forbindelse med arbeidsforholdet. Opplysninger innhentes fra arbeidstaker ved utarbeiding av arbeidskontrakt.

Informasjonskapsler (cookies)

På Vendanor sine nettsider logger vi informasjon om alle besøkende ved hjelp av Google Analytics. Informasjonen som logges kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Informasjonen samles inn for bedre å kunne forstå hvordan våre brukere benytter nettstedet, slik kan vi tilpasse sidene riktig til deg som bruker. Som de fleste andre nettsider, benytter vi en metode der informasjonen lagres i en informasjonskapsel på din PC. De fleste nettlesere er stilt inn til å godta informasjonskapsler fra nettsteder. Du kan slette lagrede informasjonskapsler ved å følge instruksjonene for sletting i din nettleser. Informasjon om dette finnes i nettleseren din. Ved å begrense tilgangen til informasjonskapsler kan dette påvirke funksjonaliteten på nettstedet vårt.

Google Analytics

Informasjonskapselen på våre nettsider er fra Google Analytics (førsteparts cookie). Den er innstilt til å slettes automatisk etter 24 måneder hvis du ikke returnerer til nettstedet. Det er mulig å reservere seg mot all registrering i Google Analytics ved å installere et tillegg i nettleseren: Google Analytics Opt-out Browser Add-on Vendanor benytter analyseverktøyet Google Analytics for å vurdere trafikk, bruk og trender på nettsiden. Dataene som samles inn brukes for å gjøre brukeropplevelsen korrekt og tilpasse innholdet på nettsiden. I henhold til Googles retningslinjer for bruk av Google Analytics samles det ikke inn personlig informasjon om brukerne. Dataene som samles inn lagres på Googles servere. Du kan lese mer om hvordan Google samler inn og beskytter data her.

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6 punkt 1 b.

Markedsføring i e-post og SMS

Dersom du har et aktivt kundeforhold til oss, kan vi sende deg markedsføring på e-post eller med andre elektroniske kommunikasjonsmetoder i henhold til markedsføringsloven § 15. Det inkluderer nyhetsbrev og andre henvendelser vedrørende innhold, tjenester, tilbud, kampanjer og arrangementer fra oss, våre samarbeidspartnere og partnere via e-post, telefon, SMS, post/brev og sosiale medier.

Dersom du derimot ikke har et aktivt kundeforhold, vil vi bare sende slik markedsføring hvis du har gitt oss et samtykke til dette. Dine persondata kan også brukes til å tilpasse denne kommunikasjonen.

Du kan når som helst enkelt og kostnadsfritt melde deg av markedsføringshenvendelser gjennom avmeldings-funksjonen i e-postene/SMS-ene.

Utlevere opplysningene til tredjepart

Vi deler i utgangspunktet ikke personopplysninger med andre selskap, med unntak av opplysninger til våre samarbeidspartnere som trenger opplysningene for å kunne levere tjenester til oss. Dersom vi utleverer personopplysninger, inngår vi avtaler med de aktuelle tredjepartene som begrenser deres anledning til å bruke opplysningene.

Vi vil også kunne utlevere opplysninger i enkelttilfeller pålagt ved lov, eksempelvis til offentlige myndigheter dersom det er mistanke om lovbrudd.

Administrering og sletting av persondata

Du kan selv påvirke hvilke personopplysninger vi skal ha om deg og hvordan vi skal bruke disse. Hvis du oppdager feil i opplysningene vi har om deg, kan du endre dette ved å ta kontakt med oss slik at vi kan rette opp i dette. Du har rett til å be om innsyn i personopplysningene i henhold til personopplysningsloven § 18 og GDPR art. 15.

Du har også rett til å få behandlingen begrenset i visse tilfeller i henhold til GDPR art. 18. Du har krav på at alle våre opplysninger om deg skal kunne slettes på oppfordring, uten sporbarhet, så lenge vi ikke er lovpålagt å lagre disse. Du kan henvende deg angående dette og oppheve ditt kundeforhold via e-post til info@vendanor.com.

Dersom du mener at Vendanor AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Sikring av persondata

Vendanor AS bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er under vår kontroll mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending.

Endringer av personvernerklæringen

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen.

Kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig i Vendanor AS er daglig leder Harold Wieldraaijer.

Harold Wieldraaijer
E: hw@vendanor.com
T: +47 21 52 53 54